Site icon redbattleflyer.com

ĐTCL 9.5: Hiệu ứng của 2 Tộc/Hệ mới Chinh Phục, Ixtal

Chinh Phục sẽ là Sát Thủ nhưng không có khả năng nhảy ra hàng sau, trong khi Ixtal sẽ mang đến ô nguyên tố quen thuộc trong ĐTCL 9.5.

Trong một động thái hé lộ toàn diện của ĐTCL 9.5, mới đây các game thủ được playtest trước phiên bản thử nghiệm đã cho chúng ta biết thêm thông tin về tất cả Tộc/Hệ mới.

Hãy cùng xem 2 Tộc/Hệ mới Chinh Phục và Ixtal sẽ hoạt động như thế nào :

Chinh Phục 2/4/6

Jhin 1 vàng, Ashe 2 vàng, Darius 3 vàng, Xayah 4 vàng, Nilah 4 vàng

Kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm tỉ lệ và sát thương chí mạng

(2) 15% tỉ lệ chí mạng 10% sát thương chí mạng

(4) 35% tỉ lệ chí mạng 25% sát thương chí mạng

(6) 55% tỉ lệ chí mạng 40% sát thương chí mạng

Ixtal (2/3/4)

Milio 1 vàng, Ashe 2 vàng, Neeko 4 vàng

Xuất hiện các ô nguyên tố trên bàn (giống mùa 2) tăng cường sức mạnh cho tướng đứng trên, hiệu ứng sẽ thay đổi tùy trận. 4 nguyên tố chính là Lửa, Điện, Đá và Gió.

Lửa : khi tướng dứng trên gây sát thương kỹ năng, khiến kẻ địch bốc cháy và nhận thêm 30% sát thương trong 3 giây.

Điện : Lần đầu tiên khi tướng đứng trên ô nguyên tố dùng kỹ năng gây sát thương, làm choáng kẻ địch trong 1 giây

Đất : tướng đứng trên ô nguyên tố miễn nhiễm khống chế và giảm sát thương gánh chịu 205 trong 8 giây

Gió : tướng đứng trên ô nguyên tố nhận tốc đánh cộng thêm bằng 80% lượng năng lượng tối đa trong 4 giây khi bắt đầu giao tranh và khi chúng dùng kỹ năng

Exit mobile version