LMHT: Blitzcrank Đi Rừng chưa đủ mạnh, tiếp tục được buff trong 12.20

Riot đang tỏ ra rất quyết tâm trong việc biến Blitzcrank trở thành một vị tướng mạnh trong vài trò Đi Rừng. Trong bản cập nhật 12.19, Blitzcrank đã được tăng sức mạnh khá toàn diện, trong đó vị tướng này được cung cấp thêm nhiều điểm mạnh để có thể xuất hiện ở vị … Read moreLMHT: Blitzcrank Đi Rừng chưa đủ mạnh, tiếp tục được buff trong 12.20