Top 5 đội hình reroll đáng sử dụng nhất ĐTCL Mùa 8.5

Dù các tướng 4, 5 vàng mới trong ĐTCL Mùa 8.5 đang rất mạnh nhưng các đội hình reroll tướng rẻ tiền vẫn có nhiều đất diễn. Với một vài sự điều chỉnh các Nâng Cấp Anh Hùng trong ĐTCL Mùa 8.5, khá nhiều đội hình reroll tướng 1-2 vàng vẫn đang rất mạnh trong … Read moreTop 5 đội hình reroll đáng sử dụng nhất ĐTCL Mùa 8.5