Liên tục “ăn hành”, Ale thừa nhận Đường Trên LCK “out trình” LPL

Tuyển thủ Ale cho rằng sức mạnh giữa người chơi Đường Trên ở LPL và LCK đang có quá nhiều sự khác biệt. Trong những năm vừa qua, sự so sánh giữa hai khu vực mạnh hàng đầu của LMHT là LCK (Hàn Quốc) và LPL (Trung Quốc) thường xuyên diễn ra. Không chỉ tới … Read moreLiên tục “ăn hành”, Ale thừa nhận Đường Trên LCK “out trình” LPL