ĐTCL mùa 9.5: Trang bị có sự thay đổi đáng kể, giờ đây sẽ chia làm 4 loại ??

Riot Games quyết định thực hiện một thay đổi lớn về cấu trúc trang bị trong mùa 9.5, cụ thể bằng việc chia chúng thành 4 loại dưới đây. Để giúp hệ thống trang bị của ĐTCL trực quan hơn cho người chơi về lâu dài, Riot Games quyết định thực hiện một thay đổi … Read moreĐTCL mùa 9.5: Trang bị có sự thay đổi đáng kể, giờ đây sẽ chia làm 4 loại ??