ĐTCL Mùa 9: Darius xưng hùng cùng đội hình Noxus trong bản 13.13

Đội hình Noxus với chủ lực Darius đang thực sự nổi lên trong bản cập nhật ĐTCL 13.13 với độ hiệu quả cao mà không cần nhiều điều kiện để xây dựng. Trong phiên bản đầu tiên của ĐTCL Mùa 9, Darius xuất hiện khá nhiều trong các đội hình Dũng Sĩ. Tuy nhiên, vị … Read moreĐTCL Mùa 9: Darius xưng hùng cùng đội hình Noxus trong bản 13.13