ĐTCL: Không được buff, nhưng bất ngờ Đồ Tể/Vô Pháp lên đỉnh xã hội ở 13.13

Trong bản 13.13, thì Thích Khách lẫn Du Côn (giờ là Đồ Tể và Vô Pháp) đang trở lại mạnh mẽ với tỉ lệ vào top 4 lên đến 60%. Trong bản 13.13 – bản cập nhật đầu tiên của ĐTCL mùa 9 sau khi ra mắt chính thức. Có tới 150 thay đổi được … Read moreĐTCL: Không được buff, nhưng bất ngờ Đồ Tể/Vô Pháp lên đỉnh xã hội ở 13.13