LMHT: Yếu tố then chốt để né gank hiệu quả từ Thách Đấu

Kỹ năng né gank trong LMHT là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp chúng ta có thể vượt qua giai đoạn đi đường một cách êm đẹp. Gank hay những tình huống can thiệp ra các khu vực đường của người đi rừng luôn là yếu tố cần thiết để người đi đường có … Read moreLMHT: Yếu tố then chốt để né gank hiệu quả từ Thách Đấu