LMHT: Lissandra, Xerath được buff mạnh, meta Pháp Sư trở lại trong 13.14

Những tướng Pháp Sư liên tục được gia tăng sức mạnh trong các bản cập nhật gần đây và phiên bản LMHT 13.14 cũng không phải ngoại lệ. Sau một phiên bản 13.13 kéo dài tới 3 tuần, Riot đã tung ra rất nhiều sự điều chỉnh sức mạnh các tướng trong 13.14. Theo chia … Read moreLMHT: Lissandra, Xerath được buff mạnh, meta Pháp Sư trở lại trong 13.14