LMHT: CNJ Esports hợp tác với Liiv SANDBOX, đội tuyển VCS được hỗ trợ toàn diện

Việc hợp tác với đại diện đến từ LCK như Liiv SANDBOX sẽ giúp cho CNJ Esports gặp nhiều thuận lợi trong mùa giải VCS 2023. CNJ Esports chính thức kí thỏa thuận trao đổi chiến lược qua lại với LIIV Sandbox trong lãnh vực Phân Tích Dữ Liệu và Quản Lý Xây Dựng Proteams. … Read moreLMHT: CNJ Esports hợp tác với Liiv SANDBOX, đội tuyển VCS được hỗ trợ toàn diện