Đấu Trường Chân Lý: 3 trang bị bị ghẻ lạnh hóa “hàng hot” trong bản 12.14

Meta của Đấu Trường Chân Lý 12.14 đã trở nên dài hơn, và những chủ lực SMPT đang có dịp tung hoành ngang dọc cùng những trang bị sau đây. LMHT 12.14 đã ra mắt người dùng Việt Nam, bản cập nhật này của Đấu Trường Chân Lý mang đến rất nhiều sự thay đổi … Read moreĐấu Trường Chân Lý: 3 trang bị bị ghẻ lạnh hóa “hàng hot” trong bản 12.14