Valorant: Cerberus và Big BAAM dừng bước sớm tại APAC Playoffs Stage 2, Valorant Việt Nam đang đi lùi so với các đội tuyển khác trong khu vực?

Cerberus và Big BAAM đã dừng bước sớm tại APAC Playoffs Stage 2, niềm hy vọng còn lại của Valorant Việt Nam chính là Fancy United. Champions Tour Asia-Pacific Stage 2: Challengers Playoffs hay APAC Playoffs stage 2 đã chính thức khép lại giai đoạn vòng khởi động với 4 đội tuyển bước tiếp vào … Read moreValorant: Cerberus và Big BAAM dừng bước sớm tại APAC Playoffs Stage 2, Valorant Việt Nam đang đi lùi so với các đội tuyển khác trong khu vực?