LMHT: Top 7 lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 13.5

Hàng loạt sự điều chỉnh sức mạnh tướng và trang bị trong phiên bản LMHT 13.5 tiếp tục mang đến những lối chơi mới và vô cùng hiệu quả. Malphite Găng Tay Băng Hỏa Trong bối cảnh các tướng Đấu Sĩ STVL xuất hiện ngày càng nhiều ở Đường Trên thì Malphite đã trở lại … Read moreLMHT: Top 7 lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 13.5