LMHT: Có cách ăn sạch vòng rừng đầu chỉ trong 1 phút 16 giây cùng Mundo, nhanh hơn Faker tận 20 giây

Mundo có thể dọn sạch mọi thứ sau chỉ 1 phút 16 giây, nhanh hơn hẳn cách của Faker gần 20 giây và vượt xa các kỷ lục từ trước đến nay Trong giai đoạn Tiền Mùa Giải 2023, câu hỏi đặt ra lúc này là với vô số những thay đổi của khu rừng, … Read moreLMHT: Có cách ăn sạch vòng rừng đầu chỉ trong 1 phút 16 giây cùng Mundo, nhanh hơn Faker tận 20 giây