Các tuyển thủ SGB và GAM đã nói gì trong buổi họp báo xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022? (Phần 1)

GAM và SGB đã hoàn thành visa đến Mỹ, cả hai đội tuyển đã quyết định mở một cuộc họp báo như một lễ xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022. CKTG 2022 chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh tại Mexico và Mỹ. Hai đại diện của khu vực … Read moreCác tuyển thủ SGB và GAM đã nói gì trong buổi họp báo xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022? (Phần 1)

Các tuyển thủ SGB và GAM đã nói gì trong buổi họp báo xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022? (Phần 3)

GAM và SGB đã hoàn thành visa đến Mỹ, cả hai đội tuyển đã quyết định mở một cuộc họp báo như một lễ xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022. Xem thêm: Các tuyển thủ SGB và GAM đã nói gì trong buổi họp báo xuất quân của khu vực VCS tới … Read moreCác tuyển thủ SGB và GAM đã nói gì trong buổi họp báo xuất quân của khu vực VCS tới CKTG 2022? (Phần 3)