Đấu Trường Chân Lý: Toàn tập cơ chế Lõi Long Thần và Kho Báu Long Thần mùa 7, có thể đổi lại nếu ra Lõi và trang bị xấu

Lõi Long Thần và Kho Báu Long Thần sẽ là cơ chế chủ đao của mùa 7 Đấu Trường Chân Lý, mang đến khả năng tùy biến max cho đội hình của bạn. Một trong những tiêu điểm của Đấu Trường Chân Lý mùa 7 bên cạnh những tướng và Tộc/Hệ mới tất nhiên là … Read moreĐấu Trường Chân Lý: Toàn tập cơ chế Lõi Long Thần và Kho Báu Long Thần mùa 7, có thể đổi lại nếu ra Lõi và trang bị xấu