Đấu Trường Chân Lý: Anti meta Rồng Thần bằng Olaf reroll, con bài ít bị tranh giành nhất hiện tại

Với meta người người nhà nhà giữ Rồng Thần như hiện tại, thì đội hình tận dụng Olaf và Đồ Long có khả năng gánh bạn vào top 4 rất ổn. Có một thời gian đội hình Olaf reroll trở nên bá chủ trong Đấu Trường Chân Lý nhờ vào tương tác đặc biệt cùng … Read moreĐấu Trường Chân Lý: Anti meta Rồng Thần bằng Olaf reroll, con bài ít bị tranh giành nhất hiện tại