ĐTCL Mùa 7: Liệu bạn đã biết tối ưu hai Nâng cấp Sức Mạnh Đoàn Kết và Chuyên Gia Công Nghệ?

Sức Mạnh Đoàn Kết và Chuyên Gia Công Nghệ là hai nâng cấp khá thú vị tại ĐTCL Mùa 7 nhưng người chơi chưa tận dụng hết khả năng chúng. ĐTCL Mùa 7 đang thực sự mang đến một làn gió mới với những hệ tộc, quân cờ thú vị ở những mốc vàng cao. … Read moreĐTCL Mùa 7: Liệu bạn đã biết tối ưu hai Nâng cấp Sức Mạnh Đoàn Kết và Chuyên Gia Công Nghệ?