LMHT: Kassadin, Ryze và Anivia đang thống trị đường giữa phiên bản 13.1 như thế nào?

Kassadin, Ryze, Anivia – những vị tướng tận dụng tốt sức mạnh của Trượng Trường Sinh và Quyền Trượng Thiên Thần đang thống trị phiên bản 13.1 Phiên bản 13.1 đã cập bến máy chủ Việt Nam một thời gian đủ để chúng ta có những đánh giá toàn diện nhất về meta. Đầu tiên … Read moreLMHT: Kassadin, Ryze và Anivia đang thống trị đường giữa phiên bản 13.1 như thế nào?