Top nhân vật có tính cách méo mó, bệnh hoạn nhất thế giới anime/manga

Trong thế giới anime và manga đôi lúc sẽ có vài nhân vật không được lành mạnh đối với giới trẻ, thậm chí là có phần hơi 18+. Và những nhân vật có tính cách rất bạo lực, có thể nói họ rất thích và hay sử dụng bạo lực đối với người khác là … Read moreTop nhân vật có tính cách méo mó, bệnh hoạn nhất thế giới anime/manga