ĐTCL Mùa 7.5: Thủy Long – tộc hệ được spam nhiều nhất tại máy chủ PBE

Thủy Long là một hệ tộc hoàn toàn mới và sở hữu khả năng gia tăng chỉ số cực kỳ độc đáo tại ĐTCL Mùa 7.5 giữa SMPT và Tốc độ đánh. ĐTCL Mùa 7.5 đã chính thức cập bến máy chủ PBE với nhiều Long Thần được bổ sung, các tộc hệ được chỉnh … Read moreĐTCL Mùa 7.5: Thủy Long – tộc hệ được spam nhiều nhất tại máy chủ PBE