ĐTCL Mùa 9: Riot nerf bổ sung Dây Chuyền Iron Solari, hạn chế việc spam huyền thoại TF

Đội ngũ cân bằng ĐTCL đã nhanh chóng đưa ra những sự điều chỉnh để cộng đồng không quá phụ thuộc vào Huyền Thoại Twisted Fate và các đội hình vẽ trang bị. Trong phiên bản đầu tiên của ĐTCL Mùa 9, Huyền Thoại Twisted Fate đã được cộng đồng ưa chuộng khi chắc chắn … Read moreĐTCL Mùa 9: Riot nerf bổ sung Dây Chuyền Iron Solari, hạn chế việc spam huyền thoại TF