Đấu Trường Chân Lý: 3 trang bị siêu “lỏ”, rớt ra từ hũ Đạo Chích thì chỉ muốn “FF”

Có những trang bị (cả phiên bản Ánh Sáng) chỉ đơn giản là không phù hợp với meta hiện tại của Đấu Trường Chân Lý, và mang bất lợi không nhỏ. Đại Bác Liên Thanh Đại Bác Liên Thanh từ lâu đã trở thành một trang bị siêu tình huống, và chỉ phù hợp với … Read moreĐấu Trường Chân Lý: 3 trang bị siêu “lỏ”, rớt ra từ hũ Đạo Chích thì chỉ muốn “FF”