Tại sao chênh lệch trình độ các khu vực LMHT ngày càng rõ rệt?

Các đại diện phương tây quá ngợp trước phương đông tại MSI 2023, tại sao chênh lệch trình độ giữa các khu vực ngày càng lớn như vậy? MSI 2023 đã kết thúc lượt trận đầu tiên của vòng phân nhánh. Lần đầu tiên áp dụng thể thức mới, tuy nhiên vòng main event của … Read moreTại sao chênh lệch trình độ các khu vực LMHT ngày càng rõ rệt?