LMHT: SE lại vắng mặt trong tuần 3 VCS, cộng đồng xôn xao trêu được “đặc cách đi CKTG”

Rất nhiều những lời khịa liên quan đến tuyên bố “70% đi CKTG” hay hỏi “SBTC đang được đặc cách vòng bảng à” được gửi đến SBTC. Mới đây, không nằm ngoài những dự đoán của cộng đồng về việc SBTC sẽ mất tích tại tuần thứ 3 của VCS. Thì BTC cũng đã được … Read moreLMHT: SE lại vắng mặt trong tuần 3 VCS, cộng đồng xôn xao trêu được “đặc cách đi CKTG”