Riot Games đang phạt rất nặng hành vi Feed và Toxic trong LMHT mà không hề có cảnh cáo

Hoàn tất quá trình chuyển đổi, Riot Games thực sự đang làm rất căng hành vi feed và toxic trong LMHT mà không hề có cảnh cáo. Máy chủ Việt Nam đã chuyển đổi sang server của Riot Games hơn 1 tuần lễ. Dù các vấn đề về ping và dữ liệu chưa thể hoàn … Read moreRiot Games đang phạt rất nặng hành vi Feed và Toxic trong LMHT mà không hề có cảnh cáo