LMHT: Xuất hiện “Tyler đệ nhị” – một streamer bị ban vĩnh viễn khỏi các tựa game của Riot vì toxic

Brizz94 (một streamer người Ý) sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi tất cả tựa game liên quan đến Riot, giống như Tyler1 khi trước. Hành vi toxic trong các tựa game không kể gì là LMHT đều cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc vì nó không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm … Read moreLMHT: Xuất hiện “Tyler đệ nhị” – một streamer bị ban vĩnh viễn khỏi các tựa game của Riot vì toxic