LMHT: Malphite đang có tương tác cực lỗi với Jak’sho, sát thương chẳng kém gì lên full phép

Cộng đồng đã phát hiện một tương tác cực lỗi với Jak’sho, khiến Malphite có thể quay trở lại meta trong nháy mắt nếu nhiều người biết đến. Trong meta Tank lên ngôi như hiện tại, thì lạ lùng là Malphite vẫn là một lựa chọn ít được người dùng sử dụng. Dù có khả … Read moreLMHT: Malphite đang có tương tác cực lỗi với Jak’sho, sát thương chẳng kém gì lên full phép