LMHT: T1 Oner viết thư tay cảm ơn fan đầy cảm động trước thềm mùa giải mới

Người Đi Rừng của T1, Oner, liên tục có những hành động khiến fan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong thời gian vừa qua. Trong sự kiện T1 CON vừa qua, các thành viên của T1 đã có dịp đặc biệt để giao lưu với cộng đồng fan, đồng thời có … Read moreLMHT: T1 Oner viết thư tay cảm ơn fan đầy cảm động trước thềm mùa giải mới