LMHT: Đầu hàng có sự thay đổi quan trọng trong 13.16

Trong thời gian tới thì Riot Games dự định sẽ có một số thay đổi quan trọng để tính năng Đầu Hàng trở nên dễ chịu hơn. Đầu Hàng luôn là một tính năng được game thủ quan tâm nhất trong LMHT. Bởi lẽ một khi gặp phá game, troll thì việc giải thoát cho … Read moreLMHT: Đầu hàng có sự thay đổi quan trọng trong 13.16