LMHT: Đang duo rank vui vẻ, SofM buông lời cà khịa chí mạng khiến Zeros đứng hình

Dù không biết vô tình hay cố ý nhưng câu hỏi của SofM đối với Zeros trong buổi stream gần đây thực sự có độ sát thương cao. Trong thời gian gần đây, SofM vẫn tích cực leo rank Hàn ở tài khoản phụ. Và người Đi Rừng của Weibo Gaming đã cùng với người … Read moreLMHT: Đang duo rank vui vẻ, SofM buông lời cà khịa chí mạng khiến Zeros đứng hình