Gank or farm? Levi sẽ làm gì trong vòng rừng đầu tại Tiền mùa giải 2023?

Các bạn đã biết cách sử dụng vòng rừng đầu hiệu quả nhất trong phiên bản Tiền mùa giải 2023, tham khảo ngay lời khuyên từ Levi. Rừng là khu vực nhận được rất nhiều thay đổi tại Tiền Mùa Giải 2023 với Tinh Linh Rừng, quái rừng, Trừng Phạt… Khi tỏ ra quá vượt … Read moreGank or farm? Levi sẽ làm gì trong vòng rừng đầu tại Tiền mùa giải 2023?