ĐTCL Mùa 8: Đội hình Vệ Binh Tinh Tú mạnh nhất với Nâng Cấp Anh Hùng của Ngộ Không

Tưởng chừng như không mấy liên quan nhưng Nâng Cấp Anh Hùng của Ngộ Không thực sự rất phù hợp với các đội hình SMPT. Hệ thống Nâng Cấp Anh Hùng đã giúp cho các đội hình trong ĐTCL Mùa 8 đa dạng hơn. Mỗi tướng đều có 2 Nâng Cấp riêng biệt, theo dạng … Read moreĐTCL Mùa 8: Đội hình Vệ Binh Tinh Tú mạnh nhất với Nâng Cấp Anh Hùng của Ngộ Không