LMHT: Xuất hiện tin đồn Palette được GAM “quăng nón vàng” giải cứu

Nhiều người hâm mộ GAM Esports đang mong chờ Palette sẽ gia nhập đội tuyển sau khi Hỗ Trợ này chính thức trở thành tuyển thủ tự do. Sau khi được Riot xác nhận trong sạch và xóa hợp đồng với SBTC Esports, Palette đang rất tích cực tìm kiếm đội tuyển mới. Trong buổi … Read moreLMHT: Xuất hiện tin đồn Palette được GAM “quăng nón vàng” giải cứu