LMHT: Cộng đồng phát hiện Akali được buff ẩn trong 12.18, Riot nhanh chóng đính chính

Dù không có trong thông báo cập nhật của bản 12.18 nhưng các game thủ phát hiện Akali bất ngờ có thêm cơ chế khá mạnh. Là phiên bản chính thức của CKTG 2022, vì thế 12.18 không có quá nhiều sự điều chỉnh đáng kể. Riot không muốn xáo trộn meta quá nhiều sau … Read moreLMHT: Cộng đồng phát hiện Akali được buff ẩn trong 12.18, Riot nhanh chóng đính chính