LMHT: Pyke được điều chỉnh Ngưỡng Kết Liễu, có thể cộng dồn vô hạn như Veigar, Cho’Gath

Thay đổi mới nhất của Riot dành cho Pyke có thể giúp cho vị tướng này trở nên cực kì bá đạo khi trận đấu càng kéo dài. Trong những phiên bản gần đây, Pyke đột nhiên trở thành một lựa chọn rất mạnh ở khu vực Đường Giữa. Theo thống kê từ máy chủ … Read moreLMHT: Pyke được điều chỉnh Ngưỡng Kết Liễu, có thể cộng dồn vô hạn như Veigar, Cho’Gath