Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề

Người đã phát minh ra băng dính chắc chắn xứng đáng nhận được giải thưởng vì những đóng góp của mình cho sự phát triển của nhân loại. Theo quan điểm của nhiều người, hầu như mọi vấn đề đều có thể được giải quyết với băng dính.

Dưới đây là những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề:

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 1.

Một minh chứng cho độ tin cậy của băng dính.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 2.

Băng dính đem đến cho con người sự sáng tạo không biên giới.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 3.

Gạch vỡ, không vấn đề gì. Đã có băng dính!

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 4.

Một kỹ sư của gia đình.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 5.

Bạn có thể làm bất cứ điều gì khi bạn có băng dính. Ngay cả Người dơi.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 6.

Nhìn có vẻ không an toàn, nhưng chủ nhân chiếc xe không có sự lựa chọn.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 7.

Tiền của bạn liệu có được an toàn với cách này?

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 8.

Một ứng dụng phi tiêu chuẩn.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 9.

Khi bạn không tin tưởng vào công nghệ.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 10.

Bạn cố gắng sửa cái cột một cách tạm bợ.

 Những hình ảnh hài hước chứng minh băng dính có thể giải quyết mọi vấn đề - Ảnh 11.

Trong trường hợp này băng dính chỉ mang tính trang trí.