Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại

1. Trông cái rào bên trên có trêu không cơ chứ.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 1.

2. Chả hiểu sao lại quái quái kiểu này nữa. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 2.

3. Lối đi cũng đẹp mà điểm kết trông có nản không. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 3.

4. Tác phẩm nghệ thuật trông khó đỡ quá

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 4.

5. Thế này thì ai đi?

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 5.

6. Cửa với chả nẻo

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 6.

7. Lừa ai đấy bạn.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 7.

8. Lú thì thôi rồi.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 8.

9. Xin chào người ở trong!

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 9.

10. Này mà chưa ai ngã thì tôi đi đầu xuống đất.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 10.

11. Đố biết đi vào kiểu gì. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 11.

12. Thế này thì chị em nào dám ngồi?

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 12.

13. Đừng hỏi vì sao, tôi cũng không biết đâu.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 13.

 14. Có thể mọi người không biết, nhưng nó là đường ống nước đấy!

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 14.

https://kenh14.vn/15-pha-thiet-ke-cong-trinh-cong-cong-di-thang-vao-long-dat-nhin-xong-chi-muon-dap-het-xay-lai-20220218152004902.chn