LMHT: Riot Games thử nghiệm tính năng đầu hàng sớm với 4 người ngay từ phút 15

Những thay đổi này bao gồm việc người chơi có thể đầu hàng sớm từ phút 15 trong mode game Chọn Ẩn và Cấm Chọn khi chỉ cần bốn phiếu đồng ý. Mới đây Riot “Chris Roberts” Auberaun cho biết các một số thay đổi đối với tính năng đầu hàng sớm sẽ được thử … Read moreLMHT: Riot Games thử nghiệm tính năng đầu hàng sớm với 4 người ngay từ phút 15