LMHT: Annie, Zoe và Orianna được buff, team Đường Giữa có thêm lựa chọn trong 13.2

Những người chơi Đường Giữa ưa thích các tướng Pháp Sư sẽ rất mong chờ bản cập nhật 13.2 khi có thêm nhiều lựa chọn đáng chú ý. Trước tình cảnh những người chơi Đường Giữa phàn nàn Riot bỏ bê lớp tướng Pháp Sư, đội ngũ cân bằng LMHT đã nhanh chóng có những … Read moreLMHT: Annie, Zoe và Orianna được buff, team Đường Giữa có thêm lựa chọn trong 13.2