15 nhân vật phản anh hùng ấn tượng nhất thế giới game (P1)

Họ không phải là những anh hùng thực sự. Mục đích của họ không phải là bảo vệ chính nghĩa hay cứu vớt nhân loại. Họ hành động vì bản thân mình, có lúc tốt, có lúc xấu. Về cơ bản, họ là những nhân vật có nội tâm phức tạp, khó nắm bắt và … Read more15 nhân vật phản anh hùng ấn tượng nhất thế giới game (P1)