Sức mạnh của Green Lantern: Chính xác thì cấu tạo của chiếc nhẫn mạnh đến mức nào

Sức mạnh của năng lượng xanh cung cấp sức mạnh cho Green Lantern của Kyle Rayner và các thành viên khác của Green Lantern Corps dựa trên sức mạnh ý chí của người sử dụng. Trong khi người dùng được chọn theo chiều sâu và sức mạnh của ý chí của họ, thì một số … Read moreSức mạnh của Green Lantern: Chính xác thì cấu tạo của chiếc nhẫn mạnh đến mức nào