Tìm thấy vật thể lạ dài 8km dưới đáy biển nghi là dấu tích của một thành phố: Bí ẩn về kho báu bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy

Tìm thấy vết tích của Atlantis? Theo Daily Star, Scott C. Waring – một người đam mê nghiên cứu UFO mới đây đã phát hiện ra một vật thể lạ có chiều dài lên tới 5 dặm (hơn 8km) dưới đáy biển bằng công cụ Google Earth. Người này cho biết cấu trúc và hình … Read moreTìm thấy vật thể lạ dài 8km dưới đáy biển nghi là dấu tích của một thành phố: Bí ẩn về kho báu bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy