4 cách bảo vệ dữ liệu cá nhân khi mang máy tính đi sửa

Với nhiều người sử dụng máy tính, việc mang máy ra tiệm để sửa chữa là điều thường xuyên phải làm. Một vấn đề phát sinh là dữ liệu người dùng có thể bị lộ trong quá trình này. Để tự bảo vệ thông tin cá nhân, các bạn có thể thực hiện 4 cách … Read more4 cách bảo vệ dữ liệu cá nhân khi mang máy tính đi sửa