Phát hiện game thủ hardcore đỉnh nhất Elden Ring, tái hiện chi tiết nhật ký chơi game đẹp như họa sĩ

Nếu như anh em nào đã thử sức mình cùng Elden Ring thì chắc chắn cũng vài lần muốn đập luôn cả dàn máy vì độ khó ngút trời của tựa game này. Tuy nhiên nếu đạt được trình độ hardcore tới mức vẽ được chi tiết quá trình chơi game của mình vào cuốn … Read morePhát hiện game thủ hardcore đỉnh nhất Elden Ring, tái hiện chi tiết nhật ký chơi game đẹp như họa sĩ