Kiếm hiệp Kim Dung: 2 cao thủ không ai địch nổi của Đại Lý và Mộ Dung

Đoàn Tư Bình Trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu Nhất Đăng đại sư Đoàn Trí Hưng nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung rằng: “Nước Đại Lý ta từ Thái Tổ Thần Thánh Văn Vũ Đế dựng nước là năm Đinh Dậu, so với lúc Tống Thái tổ Triệu Khuông Dẫn làm binh biến … Read moreKiếm hiệp Kim Dung: 2 cao thủ không ai địch nổi của Đại Lý và Mộ Dung

Sự thật về “Thiên hạ đệ nhất bang” trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

Nếu là một fan của tiểu thuyết kiếm hiệp, thì không ai là không biết tới phái Cái Bang với danh xưng “Thiên hạ đệ nhất bang”, nhờ tinh thần quật cường và người đông thế mạnh, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Việc trong tiểu thuyết … Read moreSự thật về “Thiên hạ đệ nhất bang” trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung