Kỷ lục tốc độ Internet mới, nhanh hơn NASA 2600 lần, tải phim 8K chỉ trong chớp mắt

Nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (NICT) ở Nhật Bản thiết lập kỷ lục mới về tốc độ truyền dữ liệu với 1,02 petabit/giây (Pb/s) bằng cách sử dụng cáp quang tương thích với cơ sở hạ tầng hiện nay. Kỷ lục mới nhanh gấp khoảng 100.000 lần tốc … Read moreKỷ lục tốc độ Internet mới, nhanh hơn NASA 2600 lần, tải phim 8K chỉ trong chớp mắt