Huyền thoại Internet Explorer chính thức bị khai tử, không thể sử dụng kể từ hôm nay

Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới. Đây là một bài học mà Microsoft đã phải tiếp thu theo cách cực kỳ khó khăn, trình duyệt thống trị một thời của họ cuối cùng đã bị biến thành tro bụi. Giờ đây, biểu tượng chữ e hình tròn không phải là thứ đầu tiên … Read moreHuyền thoại Internet Explorer chính thức bị khai tử, không thể sử dụng kể từ hôm nay