5 thứ sức mạnh của Đô đốc Ryokugyu đã được biết trong One Piece

Cho đến nay trong thế giới One Piece, mặc dù ngoại hình và đặc điểm của Đô đốc Bò Xanh đã được tiết lộ, nhưng tên và loại trái ác quỷ mà Ryokugyu ăn vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên ít nhất chúng ta cũng đã được nhìn thấy một số điểm mạnh … Read more5 thứ sức mạnh của Đô đốc Ryokugyu đã được biết trong One Piece