Điều gì xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?

Sự sống phức tạp trên hành tinh của chúng ta đã tồn tại ít nhất 400 triệu năm, trong khi sự sống khởi nguyên đã tồn tại trên hành tinh này hơn 3,5 tỷ năm. Tuy nhiên, với tư cách là một loài, chúng ta chỉ cố gắng tạo ra một nền văn minh công … Read moreĐiều gì xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?